منابع مورد نظر برای دوره های البرز صنعت مبنا

ردیفنام دوره آموزشیمدت زمانشهریه
1نصب و راه اندازی درب های لولایی (مقدماتی )4:00 ساعت350.000
2نصب و راه اندازی درب های لولایی (پیشرفته )4:00 ساعت450.000
3نصب و راه اندازی درب های ریلی4:00 ساعت350.000
4نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک شیشه ای4:00 ساعت1.350.000
5نصب و راه اندازی درب های زیرسقفی و گاراژی4:00 ساعت650.000
6نصب و راه اندازی راهبند های اتوماتیک4:00 ساعت350.000
7نصب و راه اندازی درب های رول شونده4:00 ساعت350.000
8طراحی شبکه های مدار بسته CCTV20:00 ساعت3.500.000
9نصب و راه اندازی تجهیزات مدار بسته20:00 ساعت2.700.000
10طراحی شبکه کنترل تردد **20:00 ساعت3.500.000
11نصب و راه اندازی شبکه های کنترل تردد Ha.20:00 ساعت2.000.000
12آشنایی با تجهیزات اتوماسیون6:00 ساعت300.000
13بازار یابی و فروش ( مقدماتی )7:30 ساعت1.500.000
14بازار یابی و فروش ( پیشرفته )24:00 ساعت2.500.000
15اصول طراحی و راه اندازی شبکه های محلی15:00 ساعت2.000.000
16امنیت شبکه **45:00 ساعت4.700.000
17عیب یابی و طراحی الگوی خطا **23:00 ساعت500.000
18مدار الکترونیک ( مقدماتی )8:00 ساعت900.000
19مدار الکترونیک ( پیشرفته )16:00 ساعت1.500.000
20طراحی آنتن مرکزی10:00 ساعت3.000.000
این پست را ارزیابی کنید