لیست دوره های آموزشی شرکت البرز صنعت مبنا

ردیفنام دوره آموزشی
عملیتئوریمدت زمان
1نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک لولایی (مقدماتی )**4:00 ساعت
2نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک لولایی (پیشرفته )**4:00 ساعت
3نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک ریلی**4:00 ساعت
4نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک شیشه ای**4:00 ساعت
5نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک زیرسقفی و سکشنال**4:00 ساعت
6نصب و راه اندازی راهبندهای اتوماتیک**4:00 ساعت
7نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک رولاپ**20:00 ساعت
8طراحی شبکه های مدار بسته CCTV*20:00 ساعت
9نصب و راه اندازی تجهیزات دوربینهای مدار بسته*20:00 ساعت
10طراحی سیستمهای کنترل تردد *20:00 ساعت
11نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل تردد* 6:00 ساعت
12آشنایی با تجهیزات اتوماسیون*7:30 ساعت
13بازار یابی و فروش ( مقدماتی )*24:00 ساعت
14بازار یابی و فروش ( پیشرفته )*15:00 ساعت
15اصول طراحی و راه اندازی شبکه های محلی**45:00 ساعت
16امنیت شبکه*23:00 ساعت
17عیب یابی و طراحی الگوی خطا**8:00 ساعت
18مدارات الکترونیک ( مقدماتی )*16:00 ساعت
19مدارات الکترونیک ( پیشرفته )**16:00 ساعت
20طراحی آنتن مرکزی*10:00 ساعت
این پست را ارزیابی کنید