[rt_heading style=”style-1″ size=”h1″ font_color_type=”” font=”” custom_font_size=”” link=”” link_open=”_self” rt_class=”rt-6490008″ punchline=””]شرایط اعطای نمایندگی[/rt_heading]
[content_icon_box heading=”شرایط اعطای نمایندگی :” heading_size=”h2″ icon_position=”left” icon_style=”style-1″ link_target=”_self”]

  • رسیدن به سقف خرید بر اساس هدف تعیین شده استان
  • داشتن شرکت ثبت شده یا جواز کسب با حداقل سابقه یکسال

[/content_icon_box]

[content_icon_box heading=”ارسال درخواست نمایندگی :” heading_size=”h2″ icon_position=”left” icon_style=”style-1″ link_target=”_self”]

جهت بررسی درخواست خود، فرم زیر با دقت تکمیل نمایید:

[/content_icon_box]

[info_box style=”attention”]فرم زیر را با دقت پر کنید[/info_box]
[rt_heading style=”style-2″ size=”h3″ font_color_type=”” font=”” custom_font_size=”” link=”” link_open=”_self” rt_class=”rt-4497769″ punchline=””]فرم درخواست نمایندگی[/rt_heading]
  • مدیر مجموعه
  • به همراه کد شهر
این پست را ارزیابی کنید