آموزش

چگونگی عملکرد دوربین های دید در شب !

چگونگی عملکرد دوربین های دید در شب !

تمامی سیستم های دید شبانه تصویر بهبود یافته الکترونیکی تهیه می کنند . یک سیستم دید در شب مانند سایر سیستم های روزانه ، دارای المان اپتیکی همچون لنز ، منشور و ایینه بوده و در کنار هم با در نظر گرفتن اصول اپتیکی خاص خود طراحی و به کار گرفته شده اند . علاوه بر اینها از عنصری بنام سلول تقویت تصویر در دوربین ها به کارگیری شده است . این عنصر می تواند امکان مشاهده تصویر را در تاریکی حدودچند هزارم لوکس ( شرایط نور ماه و ستاره ) فراهم نماید .

در قلب هر سیستم شبانه ابزاری به نام لامپ تشدید کننده نور وجود دارد که به آن Light Intesifier Tube می گویند . این لامپ ، نور موجود را جمع کرده ( بعضی اوقات نور مرئی و بعضی اوقات نور مادون قرمز ) و نور را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند . این الکتریسیته خیلی کم سپس تقویت شده و تصویر یک صحنه را برای ما نشان می دهد . مقابل لامپ ( محلی که تبدیل نور به الکتریسیته انجام می شود ) فتوکاتد نامیده میشود . ( قطر فتوکاتد در دوربین دیدحدود 25 میلیمتر است )تمامی سیستم های دید شبانه تک رنگ هستند ، به عبارت دیگر رنگ های گوناگون را نشان نمی دهند و تصاویر را به رنگ سبز تیره نشان می دهند . علت انتخاب این رنگ  به دلیل این است که چشم انسان نسبت به این رنگ حساسیت بیشتری دارد .

دوربین های دپد در شب (Night Vision System )

شیوه کار دوربین های دید در شب در نتیجه داشتن محدوده ای از نور ، مانند نور مهتاب و ستاره (در حالت Passive ) و یا نور مادون قرمز ( در حالت active) می باشد . این نور که از فوتون ها ساخته شده است در یک لامپ فوتونی جمع شده و از آنجا فوتون ها به الکترون تبدیل می شوند . سپس الکترون ها به واسطه الکتریسیته و فرآیند شیمیایی مقدار بسیار بزرگی تقویت می شوند .

الکترون ها بعد از آن به سوی یک پرده فسفری جهت نمایان شدن تصویر ، پرتاب شده و ما می توانیم از میان عدسی چشمی دوربین ، تصویر تشکیل شده را که به رنگ سبز می باشد مشاهده نمایم . سیستم کار دوربین دید در شب طرز کار دوربین های دید در شب طرز کار دوربین های دید در شب به دو صورت فعال ( active) و غیر فعال ( passive ) می باشد .

1-حالت فعال ( active (

در این حالت دوربین با استفاده از نور مادون قرمز(  Infrared Radiation) کار می کند . طرز کار دین صورت است که اشعه مادون قرمز به وسیله یک لیز ( نامرئی ) یا نور افکن ( مرئی ) به طرف موضوع مورد نظر فرستاده می شود و با استفاده از این نور ارسالی تصویر موضوع را می توان در دوربین مشاهده نمود .

2-حالت غیر فعال ( passive )

در این حالت کار سیستم دوربین ، تشدید نور حاصله از ستارگان یا ماه می باشد . در واقع در حالت passive دوربین از خود هیچ گونه پرتو نورانی چه مرئی و چه نامرئی ساطع نمی کند . بنابراین در هنگام استفاده در مقابل دشمن ، از نظر دشمن کاملا محفوظ باقی می ماند و این یک مزیت نسبت حالت active می باشد .در واقع دوربین های دید در شب با این نوع سیستم کاری با تقویت نوری که از هدف باز تابیده می شود و رسانیدن آن به اندازه ای که به وسیله چشم انسان قابل تشخیص باشد ، امکان دید در شب را به وجود        می آورند.

امواج مرئی ( Visible Waves) طیف مرئی تنها محدوده ای است که بدون نیاز به هیچگونه وسیله ای که    می توان آن را رویت کرد و دامنه طول موج آن عبارت است از nm760-nm400 امواج مادون قرمز (Infrared Radiation ) مادون قرمز بخشی از طیف الکترو مغناطیسی است که دارای طول موجی بین (760nm-1nm) می باشد . معمولا مادون قرمز را به سه قسمت نزدیک (Near infrared ) ، میان (mid infrared ) ، و دور (  far infrared) تقسیم می کنند که در ذیل بیان شده است . لازم به ذکر است که فرکانس مادون قرمز بین (THZ100-THZ1 ) می باشد .

این پست را ارزیابی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *