با محصولات نوآورانه مرتبط با دربهای اتوماتیک کمپانی BFT بیشتر آشنا شوید

13
جون
2013

تمایل به نوآوری و خلاقیت در طراحی در کنار ارزش گذاشتن به نیازهای مصرف کننده یکی از رموز پیشرفت کمپانی معظم BFT ایتالیا در زمینه تولید تجهیزات اتوماسیون دربهای اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد و  . . .  می باشد. این کمپانی با در نظرگرفتن ایده های بروز در طراحی با نگاهی زیبا شناختانه تلفیق زیبایی از هنر در صنعت دربهای اتوماتیک وارد نموده است.

جسارت و جرات نوآوری در کمپانی BFT باعث شده است تا کلیه محصولات مرتبط با دربهای اتوماتیک مورد بازبینی در طراحی قرار گیرند و بگونه ای نوآورانه دید مصرف کننده نهایی را در برابر این زیبایی ها حیرت آور نمایند. این بازبینی در طراحی ظاهری حتی در اجزای جزئی همچون چشم ایمنی، باکس برد کنترل و . . .  نیز دور نمانده است و ابداع و نوآوری و اختراع نیز به اینگونه تجهیزات نیز وارده شده است.

نوآوری و نبوغ در طراحی تنها به ایده های ظاهری زیبا شناختانه ختم نشده است بلکه متخصصین دربهای اتوماتیک BFT ایتالیا تلفیقی از تکنولوژی گوشیهای هوشمند را نیز وارد این عرصه نموده اند.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص از صفحه محصولات نوآورانه کمپانی BFT بازدید فرمایید.

"صفحه محصولات"