راهنمای فارسی آموزش سیستم اتوماسیون درب سکشنال اتوماتیک (زیر سقفی) در سایت قرار داده شد

17
فبریه
2013

آموزش نصب سیستم اتوماسیون مناسب برای درب سکشنال اتوماتیک، درب زیر سقفی اتوماتیک که حاوی تنظیمات الکترونیکی و نرم افزاری سیستم می باشد، در آدرس زیر در سایت قرار داده شد.

راهنمای نصب سیستم EOS ساخت کمپانی BFT ایتالیا مناسب برای دربهای سکشنال اتوماتیک