راهنمای فارسی آموزش نصب راهبند اتوماتیک MICHELANGELO ساخت BFT در سایت قرار گرفته شد

06
فبریه
2013

آموزش نصب راهبند اتوماتیک BFT که در سبد محصوات درب اتوماتیک این کمپانی قرار دارد، در آدرس زیر در سایت قرار گرفته شد.

 

راهنمای نصب راهبند هوشمند میکلانژلو ساخت کمپانی BFT ایتالیا