سیستم هوشمند و مکانیزه کنترل ورود و خروج جاده تست پارس خودرو

15
ژانویه
2012

سیستم مکانیزه و هوشمند کنترل ورود وخروج جاده تست پراید با حضور قائم مقام محترم معاون تضمین کیفیت شرکت پارس خودرو جناب آقای مهندس ابوذرخانی و قائم مقام محترم توسعه مهندسی جناب آقای مهندس قیدر و مدیریت محترم خرید داخل جناب آقای مهندس رحمانی، جناب آقای مهندس رضایی،  جناب آقای مهندس نگران و جناب آقای مهندس اعرابی و با حضور نمایندگان شرکت البرز صنعت مبنا در مورخ 21/10/90 تحویل داده شد.

در ادامه پاره ای از مشخصات درخواستی شرکت محترم پارس خودرو که توسط این شرکت طراحی و راه اندازی شد، ذکر گردیده است:

  1. سیستم دارای کنترل ورود خودرو به جاده تست با نصب و راه اندازی یک دستگاه راهبند و سیستم کنترل تردد می­باشد.
  2. سیستم کنترل تردد کارتخوان با برد یک متر همراه پایه و سایر متعلقات مربوطه و نرم افزار کنترل تردد می­باشد.
  3. نوع سیستم به صورت کارت بدون تماس می­باشد.
  4. سیستم کارتخوان مناسب نصب در فضای کاملاً باز می­باشد.
  5. سیستم  دارای قابلیت گزارش گیری در محل و اتصال به شبکه می­باشد. (تعداد،تاریخ،ساعت و مشخصات راننده).
  6. کارت دستگاه با مشخصات نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی می­باشد. (از نوع کارتهای RFID برد بالا)

فرمان راهبند به سه صورت ازکارتخوان (فرمان اصلی) دستی و ریموت کنترل می­باشد.

دارای چراغ چشمک زن هنگام عملکرد بازوی راهبند می­باشد.

  1. سیستم دارای چراغ راهنایی دوتایی سبز و قرمز با پایه مربوطه و قابلیت فرمانگیری از راهبند باشد.
  2. سیستم دارای دید در محل انتهای پیچ S جاده می­باشد. (به لحاظ عبور خودروی اول از پیچ مذکور و فرمان به سیستم جهت اجازه ورود خودروی بعدی)

کارکرد سیستم در نهایت به این صورت می­باشد که سیستم کنترل تردد طراحی شده توسط البرز صنعت مبنا، تعداد وسیله نقلیه مجاز در محل تراک تست را شمارش نموده و در صورتیکه خودرو بعدی قصد ورود به محل را داشته باشد و ظرفیت خودروها از تعداد مجاز کمتر باشد فرمان به راهبند ارسال می­گردد.