شهریه دوره های آموزشی

 

 

شهریه

مدت زمان

نام دوره آموزشی

ردیف

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های لولایی (مقدماتی )

1

450.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های لولایی (پیشرفته )

2

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های ریلی

3

1.350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک شیشه ای

4

650.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های زیرسقفی و گاراژی

5

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی راهبند های اتوماتیک

6

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های رول شونده

7

3.500.000

20:00    ساعت

طراحی شبکه های مدار بسته CCTV 

8

2.700.000

20:00    ساعت

نصب و راه اندازی تجهیزات مدار بسته

9

3.500.000

20:00    ساعت

طراحی شبکه کنترل تردد     **

10

2.000.000

20:00    ساعت

نصب و راه اندازی شبکه های کنترل تردد Ha.

11

300.000

6:00     ساعت

آشنایی با تجهیزات اتوماسیون

12

1.500.000

7:30     ساعت

بازار یابی و فروش (  مقدماتی )

13

2.500.000

24:00    ساعت

بازار یابی و فروش  (  پیشرفته )

14

2.000.000

15:00    ساعت

اصول طراحی و راه اندازی شبکه های محلی

15

4.700.000

45:00    ساعت

امنیت شبکه   **

16

500.000

23:00    ساعت

عیب یابی و طراحی الگوی خطا  **

17

900.000

8:00     ساعت

مدار الکترونیک  ( مقدماتی )

18

1.500.000

16:00    ساعت

مدار الکترونیک  ( پیشرفته )

19

3.000.000

10:00    ساعت

طراحی آنتن مرکزی

20