نرم افزار ASM

نرم افزار ASM

توضیحات

نیاز روز افزون به امنیت و پیشرفت تکنولوژی باعث شده است راهکارهای مختلف برای کنترل و مدیریت پارکینگ پیشنهاد گردد. در این راستا شیوه های مختلفی برای کنترل پارکینگهای عمومی و یا خصوصی ارائه می گردد. شرکت البرز صنعت مبنا  نرم افزاری برای مدیریت ریالی یا کنترل ورودی و خروجی پارکینگها تحت نام  ASM  ارائه نموده است که به کمک تکنولوژی RFID ، نرم افزار ضمن ارائه راهکارهای امنیتی ویژه برای کنترل و مدیریت ورود و خروج به پارکینگ توانایی تعریف کارتهای اعتباری ریالی یا شارژی را نیز میسر نموده است.

این نرم افزار که برای استفاده در محیط سیستم عامل ویندوز پیاده سازی شده است در سطوح مختلفی ارائه می شود که هر مصرف کننده بنا به نیاز خود می تواند سطح مورد نیاز خود از این نرم فزار را انتخاب نماید. 

یکی از مزایای اصلی این نرم افزار امکان اتصال به سیستمهای کنترل تردد می باشد، به عبارتی در صورتی که در یک مجموعه از سیستمهای کنترل تردد استاندارد استفاده شده باشد کاربر می تواند کنترل کلیه ورودی و خروجیهای جزئی را نیز تحت این نرم افزار مانیتور و کنترل نماید.